ZAPROSZENIE DO ELIMINACJI

Zapraszamy do udziału w eliminacjach do XIX Mistrzostw Polski Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Halowej Piłce Nożnej Borowie 2020.

Dlaczego warto wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu? Te mistrzostwa to zorganizowana na wysokim poziomie impreza sportowa prowadzona pod patronatem m. in. Polskiego Związku Piłki Nożnej, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz telewizji. Te mistrzostwa to turniej z dobrymi nagrodami dla zawodników i docenienie trenerów, to świetna zabawa i możliwość poczucia sukcesu dla wychowanków, a sport w duchu fair play to jak wiemy doskonała metoda resocjalizacji naszych chłopaków.

Termin turnieju finałowego został wyznaczony na 4-5 kwietnia 2020 r. Mistrzowskiego tytułu bronić będzie drużyna z MOW Borowie.

Miło nam będzie po raz czwarty gościć na Mazowszu najlepsze reprezentacje piłkarskie na turnieju finałowym. Wcześniej zapraszamy chętne Ośrodki do zgłoszenia swojego udziału w eliminacjach do Mistrzostw. Mając na uwadze sprawną, zapewniającą równy dostęp wszystkim reprezentacjom do udziału w turniejach eliminacyjnych, prosimy wszystkie zainteresowane Ośrodki o przemyślaną deklarację uczestnictwa w turnieju eliminacyjnym. Wynika to z potrzeby zabezpieczenia na etapie tworzenia grup eliminacyjnych porównywalnych warunków dla wszystkich uczestników – to znaczy, żeby turnieje eliminacyjne wyłaniały w toku sportowej rywalizacji najlepsze reprezentacje.

Prosimy też przekazywać informacje o mistrzostwach do sąsiednich ośrodków, albowiem zdarzają się przypadki, że nasze informacje z różnych przyczyn nie docierają do wszystkich.

Zgłoszenia należy dokonać mailowo na adres: mowborowie.mistrzostwa@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2020 r. W zgłoszeniu należy podać:

  1. Nazwę Ośrodka
  2. Adres wraz z zaznaczeniem powiatu i województwa
  3. Adres mailowy
  4. Osobę do kontaktu/ opiekuna drużyny wraz z nr telefonu.
  5. Informację, czy Państwa Ośrodek podjąłby się organizacji turnieju eliminacyjnego.

Osobami wyznaczonymi do kontaktu ze strony Organizatora są:

Łukasz Mikulski – tel. 501367680 (sprawy sportowe)

Tomasz Majczyna – tel. 798489720 (sprawy organizacyjne).

Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania tym Ośrodkom, które od lat podejmują się trudu organizowania turniejów eliminacyjnych.

Ze sportowym pozdrowieniem,

Organizatorzy