Nasza Niepodległość…

Narodowe Święto Niepodległości w naszym MOW jak corocznie obchodzone było uroczyście w naszym MOW-ie. Oczywiście ograniczał nas reżim sanitarny spowodowany pandemią COVID.

Już przed 11 listopada na budynku naszego ośrodka dumnie trzepotały flagi w barwach narodowych a wewnątrz naszego domu zawisły okolicznościowe gazetki. W dniu święta delegacja naszych wychowanków złożyła kwiaty pod pomnikiem na głównym skwerze Borowia. Potem odbyła się uroczysta akademia, na której patriotyczne przemyślenia zawarta w utworach poetów, słowach ojców niepodległości przewijały się z radosnymi i nostalgicznymi śpiewami pieśni legionowych. W tym dniu najważniejsza jednak była jedna pieśń zaczynająca się od słów: „Jeszcze Polska nie zginęła…”, bo jesteśmy i będziemy zawsze Polakami!