Sekcja piłki nożnej

Wychowankowie poprzez sport wpływają na poprawę sprawności fizycznej, kondycję, zwiększają zdolności motoryczne. Ponadto sport regeneruje siły psychiczne, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności, pozwala na właściwe postępowanie z emocjami. Nasi wychowankowie dzięki determinacji swojej oraz wychowawców z nimi trenujących osiągają wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie nie tylko z innymi ośrodkami wychowawczymi na poziomie rejonu, województwa i kraju.