Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu 13.10.2022 roku. w naszym Ośrodku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej . Tradycyjnie na początku akademii odśpiewano hymn, prowadzący przywitał zebranych i złożył życzenia oraz podziękowania. Następnie wychowankowie zaprezentowali występ artystyczny. Uroczystość zakończyła się przemówieniem Pana Dyrektora , a także słodkim poczęstunkiem.