Zajęcia czytelnicze

Zajęcia czytelnicze realizowane są  w ramach zajęć pozalekcyjnych. W zajęciach uczestniczą wychowankowie , którzy chcą rozwijać zainteresowania czytelnicze oraz ci którzy dopiero je w sobie odkrywają.

Celem zajęć jest rozwijanie i kształtowanie podstawowych umiejętności , korzystanie z bogactwa literatury, wywołanie przyjemnych skojarzeń związanych z procesem czytania,  rozwijanie i bogacenie słownictwa, przedstawienie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu, wspomaganie wszechstronnego rozwoju,  rozwijanie wyobraźni i ciekawości poznawczej.