Zajęcia muzyczne

Zajęcia te u wychowanków kształtują wrażliwość oraz pozwalają rozwijać talenty muzyczne. Wielu wychowanków w ośrodku odkrywa swoje zdolności wokalne. Efektem tych zajęć jest udział naszej młodzieży w festiwalach i konkursach muzycznych, zorganizowanie dwóch festiwali piosenki młodzieżowej…