Koło filmowe

Koło filmowe  realizowane jest  w ramach zajęć pozalekcyjnych, są częścią terapii  resocjalizacyjnej. Podczas spotkań prezentujemy  warte obejrzenia obrazy, których celem jest kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu, świadomy odbiór tekstów kultury,  uwrażliwienie na losy bohaterów, kształtowanie wrażeń estetycznych, uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.

Po seansie wymieniamy się refleksjami na temat danego filmu, przedstawiamy własne opinie na forum publiczny.