Koło artystyczne

Zajęcia te spełniają ważną rolę w kształtowaniu osobowości człowieka – poprzez twórczość uzewnętrzniają się emocje, przeżycia, myśli, słowa, prośby, życzenia. Wychowankowie działając wyrażają siebie, a to wpływa na rozwój umysłowy, doskonali procesy poznawcze: pamięć, wyobraźnię, kształtuje spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji. Równocześnie dzięki tym zajęciom budzą się nowe zainteresowania, kształtuje się artystyczna wrażliwość i dbałość o estetykę i kulturę życia codziennego. Wychowankowie poprzez rzeczy, które udaje się im stworzyć czują się potrzebni i dowartościowani.